Zavisno od veličine objekta, primenjujemo sisteme sa toplotnim pumpama sa ili bez rekuperacije otpadne toplote.

Primer rešenja bez rekuperacije otpadne toplote:
Za veće kuće instaliramo 2 nezavisna sistema sa toplotnim pumpama.

Nezavisni sistemi toplotnih pumpi za kućna rešenja

SISTEM 1

Grejanje i hlađenje prostorija za boravak sa dvocevnom inverterskom toplotnom pumpom vazduh -voda preko ventilator konvektora (fan coil aparati sa inverterskim ventilatorom), sa nezavisnom regulacijom kontolerima sa LCD displejem.

Inverterska toplotna pumpa (grejanje/hlađenje) u split varijanti proizvod PANASONIC, tip:
spoljna jedinica: WH-UX16HE8
unutrašnja jedinica: WH-SXC16H9E8
T-CAP verzija (bez pada toplotnog kapaciteta do -15oC temperature spoljneg vazduha)
nominalni kapacitet hlađenja: 12,2 kW
nominalni kapacitet grejanja: 16 kW (radi do -20oC)
temperatura polazne vode se automatski podešava prema kliznom dijagramu

Postoji mogućnost daljinskog komadovanja smart telefonom preko kućnog WiFi pristupa.
Ventilator konvektori (fan coil aparati) tankoj izvedbi (130mm) proizvod Mitsubishi electric – CLIMAVENETA, tip:
i-LIFE2 SLIM DLMV

Funkcionalna shema sistema 1


SISTEM 2

Za snadbevanje toplotnom energijom sistema podnog grejanja, sistema cevastih radijatora (sušača peškira) u kupatilima, pripreme sanitarne tople vode i instalacije za grejanje bazenske vode koristi se dvocevna inverterska visokotemperaturska  (65oC) toplotna pumpa vazduh –voda, varijanta samo za grejanje.

Inverterska toplotna pumpa (samo grejanje) u split varijanti proizvod PANASONIC, tip:
spoljna jedinica: WH-UH12FE8
unutrašnja jedinica: WH-SHF12F9E8
HT verzija (radi na temperaturama do -20oC temperature spoljneg vazduha)
nominalni kapacitet grejanja: 12,0 kW

Postoji mogućnost daljinskog komadovanja smart telefonom preko kućnog WiFi pristupa.

Regulacija temperature vode u bojleru za sanitarnu toplu vodu se vodi  automatski preko kontrolera toplotne pumpe.
Temperatura bazenske vode se održava automatskim regulacionim krugom proizvod SIEMENS.


Primenjenim sistemom toplotnih pumpi, za grejanje navedenih potrošača ostvaruje se 4 puta manja  potrošnja na godišnjem nivou u odnosu na direktnu primenu električne energije.