PONOSNI ZASTUPNICI I DISTRIBUTERI OPREME KOMPANIJE CLIMAVENETA (ČLAN GRUPACIJE
MITSUBISHI ELECTRIC HYDRONICS&IT COOLING SYSTEMS) – CLIMAVENETA TOPLOTNE
PUMPE, ČILERI, KLIMA KOMORE, ROOFTOP UREĐAJI, FAN COIL APARATI

Inter Inženjering grup d.o.o. iz Beograda je ovlašćeni distributer za tržište Srbije
brenda CLIMAVENETA, koji pripada renomiranoj kompaniji Mitsubishi Electric Hydronics & IT
Cooling Systems S.p.A. specijalizovanoj za proizvodnju opreme za klimatizaciju, procesno
hlađenje i hlađenje IT postrojenja.
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. projektuje i proizvodi inovativnu i
energetski efikasnu opremu pod brendovima CLIMAVENETA i RC. Ovi brendovi slede viziju
povećanja blagostanja i industrijske produktivnosti, pružajući visokoefikasna, pouzdana,
ekonomski održiva i eko održiva rešenja, sa posebnim naglaskom na korišćenje obnovljivih
izvora energije.
Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling Systems S.p.A. proizvodi opremu na tri
kontinenta, i posluje širom sveta preko svojih podružnica, distributivne mreže i servisnih
kompanija, sa posebnim fokusom na Evropu, Indiju i Kinu.