U investicionoj fazi projektovanja, naš stručni tim kolegama projektantima pruža kompletan konsalting pri definisanju koncepcijskih rešenja  i izbora opreme na nominalnim i specifičnim radnim uslovima.

U tu svrhu su nam na raspolaganju savremeni izborni programi (softweri), koji su sertifikovani po EUROVENT i ErP standardima.

Kolege projektante i izvođače koji su zainteresovani za preuzimanje i obuku za korišćenje izbornih programa – softwera, molimo da nam se obrate mail-om ili direktnim kontaktom

Mitshubishi electric hydronics&IT cooling systems – CLIMAVENETA

U skladu sa ERP propisima, izborni programi su podeljeni u 2 osnovne grupe:

 • programi za izbor opreme za primenu u konfornoj klimatizaciji
 • programi za izbor opreme za primenu u proizvodnim procesima (industrija)

Ovi sertifikovani softweri, nakon ugradnje i puštanja sistema u rad, služe i kao platforma za centralni CLIMA PRO sistem za nadzor, upravljanje i optimizaciju rada sistema, koji kontinualno upoređuje i koriguje realne parametre u odnosu na parametre dobijene izbornim softwerima u cilju postizanja projektovane energetske efikasnosti.

 1. ELCA WORLD 
 • čileri
 • toplotne pumpe
 • četvorocevne toplotne pumpe
 • roof top jedinice
 • klima komore
 • terminalne jedinice
 • pomoćne jedinice
 • Energy analysis tool
 • analiza rashladnog opterećenja čilerskog postrojenja
 • analiza grejnog opterećenja toplotnih pumpi samo za grejanje
 • analiza rashladnog i grejnog opterećenja reverzibilnih toplotnih

pumpi i četvorocevnih toplotnih pumpi za istovremeno grejanje i hlađenje

HIDEW

 1. Excel program za izbor bazenskih klima komora sa integrisanim toplotnim pumpama
 2. rashladni i grejni kapacitet
 3. kapacitet odvlaživanja

RUCK

Selekcioni programi za izbor ventilatora RUCK, nalaze se na sajtu kompanije RUCK VENTILATOREN.