Jedan od zadataka klimatizacije jeste obezbeđivanje optimalnih uslova vazduha u prostorijama posebne namene, kao što su data centri i server sobe. U tim prostorijama stalno postoji zahtev za hlađenjem, kao i vlaženjem vazduha u određenoj meri, kako bi se ublažilo dejstvo statičkog elektriciteta.

Mi imamo pravo rešenje za takve slučajeve – možemo ponuditi vrhunsku opremu proizvođača Climaveneta i Panasonic, koja je predviđena za tu namenu i koristi se širom sveta.

Climaveneta ima napredne sisteme za klimatizaciju server soba, gde se rashladni efekat može postići korišćenjem rooftop jedinica, čilera, jedinica za hlađenje regala u server sobama i sobnih klima uređaja. Postoji više razrađenih rešenja koja su lako primenljiva i efikasna, kako sa aspekta ugradnje, tako i sa aspekta funkcionisanja i održavanja.

Panasonic takođe ima svoja rešenja za ovu vrstu problema, pre svega zidne inverterske jedinice tipa TKEA, koje su predviđene za tehničko hlađenje i mogu da rade 24 časa na dan, 7 dana u nedelji. Sastoje se od spoljašnje jedinice i jedne ili više unutrašnjih jedinica, lake su za ugradnju i jednostavne za održavanje.