Tržni centri i prodavnice su objekti čija klimatizacija predstavlja specifičan zadatak usled kontinuiranog i velikog protoka ljudi. Naše iskustvo u projektovanju, ugradnji i održavanju termotehničkih instalacija pomaže nam da za tržni centar bilo koje veličine pronađemo optimalno i energetski efikasno rešenje.

    Toplotne pumpe, rooftop jedinice, čileri i klima komore eminentnih svetskih proizvođača osiguravaju kontinuiran, pouzdan i efikasan rad tokom cele godine – grejanje, hlađenje i ventilaciju uz konstantno optimizovanje potrošnje električne energije.

   Posebno ističemo naše iskustvo sa programom ClimaPRO, koji je instaliran u sklopu sistema klimatizacije tržnog centra IKEA u Beogradu, 2017. godine. ClimaPRO je najsavremeniji program čiji je zadatak stalno praćenje, koordinacija i optimizacija potrošnje svih komponenti klimatizacionog sistema. Koristi se širom sveta za velike objekte raznih namena, i pokazao se kao izuzetno sredstvo uštede energije i kontrole sistema. Instaliran je uz pomoć licenciranih stručnjaka kompanije Mitsubishi Electric Hydronics, i uspešno održavan od strane naših servisera.