Jedna od grana prehrambene industrije koja se sve više razvija u našoj zemlji poslednjih godina je uzgoj pečuraka.   

 Kako bi se osigurali optimalni uslovi za uzgoj, neophodno je između ostalog obezbediti konstantan protok hladne vode u postrojenju za uzgoj.   

U tom cilju vam nudimo čilere za proizvodnju hladne vode, proizvod brenda Climaveneta – Mitsubishi Electric Hydronics, koji su u potpunosti u stanju da na efikasan način odgovore svim zahtevima koji se mogu javiti u procesu proizvodnje pečuraka. Za primere pogledajte naše reference.